Fabian af Petersens – Photography – - Resande. När jag fotograferade de här resenärerna i tunnelbanan tänkte jag att äldre ansikten bär spår av flera epoker, andra tider.

Resande.
När jag fotograferade de här resenärerna

i tunnelbanan tänkte jag att äldre ansikten

bär spår av flera epoker, andra tider.

Fabian af Petersens – Photography – - Yngre människor kan vara minst lika uttrycksfulla men deras ansikten är ännu släta. Som nya anteckningsböcker. Snart ska livet tumma dem.

Yngre människor kan vara minst lika

uttrycksfulla men deras ansikten är ännu släta.

Som nya anteckningsböcker. Snart ska livet

tumma dem.

Facebook Twitter Blog LinkedIn share Follow